MÓNIKA

A név jelentése: Többféleképpen magyarázott név. Az egyik valószínű magyarázat szerint, föníciai (de Karthagóból származó, pun) eredetű, jelentése: istennő. Névnap: május 4., augusztus 27.
  • Adható: igen
  • Híres viselő 1: Mónika volt Ágostonnak, a legnagyobb hatású egyházatyának az édesanyja. A későbbi hippói püspök ifjúkorában kicsapongó életet élt, anyja példája és szeretete vezette a kereszténységhez.
  • Forrás: Magyar utónévkönyv (Sprinter)
Vissza az utónevek listájához